(Hapunten anu kasuhun ka para pini sepuh. Dina danget ieu sim kuring nganggo basa Sunda loma tanpa sensor…) Tilu poe ieu, meh unggal poe kuring nyieun cilok. FYI, cilok teh sabangsaning kadaharan opieun nu dijieun tina aci, wangunna baruleud leutik. Ari cara ngadaharna teu kawas dahareun sejen nu guyub make sendok atawa di comot ku […]